ถุงมือไนไตรหนา 6 MIL (0.152 มิลลิเมตร)

ถุงมือไนไตรสีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง หนา 6 MIL (0.152 มิลลิเมตร) ผลิตจากยางสังเคราะห์ ผิว Texture ปลายนิ้ว ผลิตแบบหนาพิเศษ เพื่องานหนักโดยเฉพาะ คุณสมบัติ ทนทานต่อ  น้ำมัน ไขมัน แอลกอฮอล์ กรด ด่าง และยังทนแรงฉีกขาดเป็นพิเศษ

เหมาะกับงานหนักพิเศษ ในงานอุตสาหกรรมหนัก งานจักรกล ยานยนต์ งานโลหะ โรงกลึง งานผลิตอาหาร ห้องเย็น โรงชำแหระ โรงงฆ่าคัดแยก และแปรรูปเนื้อสัตว์ งานในอุตสาหกรรมห้องเย็น  


ถุงมือไนไตรหนา 5 MIL (0.127 มิลลิเมตร)

ถุงมือไนไตร ชนิดไม่มีแป้ง หนา 5 MIL (0.152 มิลลิเมตร) ทนสารเคมี น้ำมัน แอลกอฮอล์ กรด ด่าง เหมาะกับงานทั่วไป งานอาหาร งานจักรกล ยานยนต์ ห้องแลป สถานพยาบาล ฯลฯ

 

ถุงมือไนไตรหนา 4 MIL (0.102 มิลลิเมตร)