สินค้าสิ้นเปลือง
สินค้าป้องกันส่วนบุคคล
ปลีก-ส่ง

15695259_ml
Header Tech Excellent Com 001
Header Tech Excellent Com 0002
previous arrow
next arrow

บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด

จัดจำหน่าย สินค้าสิ้นเปลือง ชนิดใช้แล้วหมดไป ในกระบวนการผลิต โรงงาน ร้านอาหาร สถานพยาบาล สินค้าป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือต่างๆ หน้ากากอนามัย หมวกตัวหนอน ถุงคลุมรองเท้า และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง